تبلیغات
مـــــدیـــــــــریت دولتـــــــــــــی - شرح احوال علمی و آموزشی دكتر سید مهدی الوانی
شرح احوال علمی و آموزشی دكتر سید مهدی الوانی
تاریخ تولد: 1323
محل تولد: تهران
مرتبه: استاد
پایه: 24
شماره شناسنامه: 2319

سوابق
تحصیلی
دیپلم ریاضی دبیرستان مروی تهران، سال 1342
لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی ـ دانشگاه ملی ایران، سال 1349
فوق لیسانس علوم تربیتی ـ دانشگاه تهران، سال 1351
فوق لیسانس علوم اداری ـ دانشگاه تهران ، سال 1356
فوق لیسانس مدیریت دولتی ـ دانشگاه كالیفرنیای جنوبی آمریكا ،‌سال 1361
رساله‌های پایان تحصیلات

رساله دوره لیسانس: بررسی اشعار رابرت فرست به انگلیسی، 1349
رساله دوره فوق لیسانس علوم تربیتی: پژوهشی در زمینه مدارس جامع، 1351
رساله دوره فوق لیسانس علوم اداری: پژوهشی پیرامون مشكلات سازمانی و عدم ارضاء نیازهای كاركنان، 1356
رساله دوره دكتری: نظریه‌های مدیریت از دیدگاه اسلام به انگلیسی، 1361
سوابق شغلی
كارشناس امور اداری ـ وزارت كشور، 1349 تا 1352
رئیس اداره بهبود روش‌ها ـ وزارت كشاورزی، 1352 تا 1354
مربی آموزشی مركز آموزش مدیریت دولتی، 1354 تا 1360
رئیس اداره آموزش مركز آموزش مدیریت دولتی، 1354 تا 1355
رئیس انتشارات مركز آموزش مدیریت دولتی، 1355 تا 1357
استادیار مجتمع دانشگاهی علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 1360 تا 1368
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، 1368 تا 1373
رئیس دانشكده حسابداری و مدیریت ـ دانشگاه علامه طباطبایی، 1368 تا 1372
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1373
عضو كمیته مدیریت سازمان سمت از 70 تا 74
عضو كمیته تخصصی دفتر گسترش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از 70تاكنون (79)
عضو شورای دانشگاه از 70 تا 72
عضو شورای تخصصی اداری وزارت علوم و آموزش عالی از 69 تا 70
عضو صاحبنظر كمیته اصلاحات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشكی از 77 تا 79
عضو هیأت مدیره سازمان مدیریت صنعتی از 76 تا 79
مشاور مدیریت طرح مطالعات الگوی برنامه‌ریزی و اجرای امنیت غذا و تغذیه كشور 1377
مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی از 73 تا 77
مدیر گروه مدیریت دولتی مجتمع آموزش عالی قم از 77 تا كنون (79(
سردبیر نشریه مطالعات مدیریت از 77 تا كنون (79(
عضو هیأت مدیره سازمان بین‌المللی توسعه مدیریت از 77 تا 79
عضوهیات تحریریه نشریات: برنامه وتوسعه، مدیریت دولتی به مجتمع آموزشی عالی قم، مدیریت وتوسعه، تدبیر، مطالعات دفاعی استراتژیك
مشاور بانك كشاورزی از 77 تا كنون (79)
سرپرست كمیته تخصصی مدیریت شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم از سال تا كنون (79)
استاد نمونه سال 77
چهره ماندگار سال 82
معاون آموزش دانشگاه علامه طباطبایی از سال 1382 تاكنون 83
سوابق آموزشی

تدریس دروس مدیریت در سطوح كارشناسی، كارشناسی ارشد،
دكترای مدیریت و حسابداری در دانشگاه‌های تهران، تربیت معلم، تربیت مدرس، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، مجتمع آموزش عالی قم، دانشگاه فرماندهی و ستاد نیروی هوایی.
راهنمایی پروژه‌ها و رساله‌های تحصیلی رشته مدیریت در سطوح كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری.
فعالیت‌های پژوهشی

پژوهشی درزمینه میزان اثربخشی طرح‌های واگذاری­برخی ازكارهای­دولتی به بخش خصوصی دردانشگاههای­مستقردرتهران، 1372پژوهشی درزمینه میزان­اثربخشی طرح‌های­واگذاری­برخی­از­كارهای­دولتی به بخش­خصوصی در دانشگاه‌های مستقر در تهران، 1372
پژوهشی در زمینه فشارهای عصبی مدیران، به اتفاق دكتر ابطحی، 1370

برچسب ها: الوانی،

تاریخ : 16 تیر 92 | 17:32 | نویسنده : شمسی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.