تبلیغات
مـــــدیـــــــــریت دولتـــــــــــــی - رفتارسازمانی - مدیران

مدیرانی که دارای مهارت روابط انسانی قوی در بعد گروه گرایی هستند:

1.       صحبت کردن در گروه را دوست دارند.

2.       از گسترش روابط با افراد جدید لذت می برند.

3.       مشکلات سازمان را از طریق روابط دوستانه حل و فصل می کنند.

4.       ریشه کن کردن شایعه: شایعه زمانی درسازمان به وجود می آید و گسترش می یابد که مدیر سازمان با کارکنان و کارگران روابط سالم و دوستانه ای برقراری نکند و محیط سازمان خشک، بی روح و مستبدانه باشد.

مهمترین راه های ریشه کنی شایعات عبارتند از:

الف- اطلاع رسانی از طریق برگزاری جلسات

ب- استفاده از بیان چهره به چهره

ج- گفتگوی دوستانه به جای صدور بیانیه رسمی

د- درک نیازها، استعدادها و مشکلات دیگران و کوشش برای حل آنها

ه- دوست داشتن دیگران،

و- پذیرش تفاوت های فردی،

ز- ایجاد محیط مناسب بهداشت روانی.

محدودیت های نظریه روابط انسانی درسازمان:

1- تأکید بیش از حد بر روابط انسانی باعث می شود که سازمان از اهداف اصلی و اولیه دور شو د لذ ا توجه به عامل انسانی در محیط کار با ید تا حدی باشد که سبب کاهش تولید و اهداف سازمان نگردد و آن ها را تحت الشعاع قرار ندهد.

2- انسان موجودی است بسیار پیچیده و دانش و ابزار کافی برای شناخت آن وجود ندارد، در نتیجه حدس و گمان و تخمین به جای واقعیت به کار گرفته می شود.

3- منتقدان عقیده دارند که نظریه روابط انسانی با یک پوشش ظاهری انسانی و عوامفریبی ، در جهت هدف های مدیریت علمی یعنی بازدهی بیشتر و استثمار هر چه سریعتر به کار گرفته می شود.

4- این نظریه سازمان را محیطی مجزا از جامعه قلمداد می کند و مسائل و مشکلات فرد و گروه را تنها به سازمان و مسائل آن مربوط می داند در حالی که چنین نیست و سازمان از جامعه جدا نیست.

تقابل یا دوستی د و طرفه، ثبات وتداوم، آگاهی یا درک متقابل از یکدیگر، بقا و دوام وتوازن و تعادل اصول اساسی روابط انسانی در سازمان و بدبین بودن به مسائل و مشکلات، انتظارات و پیش داوری ها، روحیه برد و باخت، فرار از واقعیت، خود مداری، عدم آمادگی برای تغییر، داشتن نگرش منفی و ع دم همکاری سرپرستان با طرح های به سازی و تقویت روابط انسانی از مهمترین عوامل بازدارنده روابط انسانی سالم در سازمان می باشد.

همچنین افزایش میزان غیبت کارکنان ، انتقالی، استعفای پیاپی و تغییر های بی رویه ، شکایات، رقابت نـاسالم میان افراد، دخالتهای بی رویه، اضطراب و نگرانی، رفتار چاپلوسانه، توقعات مادی کارشکنی، بهانه جویی، انزواگرایی کارمندان، شیوع خستگی و بی حالی کارکنان، بی اعتنایی به کار، تقلیل میزان کارآیی در سازمان، ارائه خدمات یا مصنوعات نامرغوب، کار امروز را به فردا انداختن، تقلیل احترام به همکا ران، مدیر یا ارباب رجوع، عدم احساس مسئولیت ، عدم احساس تعلق سازمانی ، تحریک سایر کارکنان زیر پا گذاشتن ارزش های اخلاقی، تقلیل ابتکار و خلاقیت، انحراف از اهداف سازمان، ، ایجاد زمینه عداوت و کینه جویی و دلیل تراشی برای توجیه مسایل از علایم ضعف روحیه کارکنان یک سازمان است.

این بحث را با فرمایشات حضرت علی (علیه السلام) در مورد ویژگی های یک مدیر به پایان می رسانیم:

•        توجه به عبودیت پروردگار و بندگی خداوند.

•        مهربانی با مردم و پرهیز از خشونت با آنان.

•        نجابت و پاکدامنی و اهل شرم، عفت و صیانت.

•        دوری از رذیلت و وقاحت.

•        صالح و متقی و پاکدامن.

•        دوری کردن از هر لغزش.

•        اهل تدبیر، تعمق و تفحص.

•        نظر نداشتن به مطامع مادی و داشتن سلامت نفس و حیثیت.

•        حقوق کافی رساندن به کارمندان.

•        دقت در اعمال کارمندان و به کار گماردن هر کدام از آن ها پس از آزمون های دقیق.

•        در انتخاب افراد بر اساس نظر شخصی و استبداد رأی رفتار نکردن.

•        به نظرات دیگران احترام گذاشتن و با آن ها مشورت کردن.

•        فرصت دادن به افراد برای بروز استعداد و لیاقت.

•        خوش خدمتی ها و نظرات شخصی را ملاک قرار ندادن.

•        گفتگو و بحث با متخصصان و دانشمندان.
طبقه بندی: مدیریت دولتی نوین و ویژگی های دموكراتیك آن،
برچسب ها: روابط انسانی،

تاریخ : 15 تیر 92 | 22:52 | نویسنده : شمسی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.