تبلیغات
مـــــدیـــــــــریت دولتـــــــــــــی - بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران

  بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران

هدف کلی : آشنایی بیشتر با ماهیت مسائل مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی و مرور چند مساله از دیدگاه دانشجویان سنوات گذشته این درس

مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی

مسائل مدیریت منابع انسانی :

·        نقش و موقعیت مدیریت منابع انسانی

·        استخدام مادام العمر

·        نظام پرداخت

·        صرفه جویی و اشتغال

·        ارزش های مغایر

·        نگرش استرتژیک

·        عدم تمرکز

·        ارزشیابی

خلاصه موارد بررسی شده توسط دانشجویان سنوات گذشته :

·        تحول نظام اداری از طریق ایجاد دولت الکترونیک

·        کیفیت پایین آموزش در مدارس متوسطه

اهداف رفتاری :

1.      آشنایی با ویژگی های مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی

2.      تشخیص مسائل مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی

3.      آشنایی با چند مساله مطرح شده و چگونگی پردازش آنها .

تکلیف :

1.      مطالعه جزوه خلاصه درس

2.      تعیین موضوع و تاریخ کنفرانس های دانشجویان

رفتار ورودی :

آزمون رفتار ورودی :

پرسش های پیش آزمون :

1.      مدیریت منابع انسانی  در بخش دولتی  چه ویژگی هایی دارد ؟

2.      چه موانعی برای بکارگیری ویژگی های مدیریت منابع انسانی  بخش خصوصی در مدیریت دولتی ایران وجود دارد ؟

3.      تعدیل نیروی انسانی در سازمان های دولتی با چه موانع و پیامد هایی مواجه می باشد ؟

4.      ارزش های مغایر در بخش دولتی چگونه مدیریت می شوند ؟

5.      مسئله سماره ۴چه ارتباطی با مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش دولتی دارد ؟

 

خلاصه درس :

مدیریت منابع انسانی درچنددهه گذشته باتغییرات بزرگ وعمیقی مواجه بوده است. از نمونه این تغییرات میتوان به فشار برای انسانی تر کردن کاراشاره نمود. البته این موضوع بسیار فراتر ازانتظاربکارگیری روابط انسانی درسازمان میباشد .

این تغییرات که میتوان با اندکی اغماض آنها را جنبش های اجتماعی نیز نامید ، با فشار اتحادیه های کارگری ، ابداعات مدیریتی ، ورود مدیران با بینش های بهتر ، نزدیک تر شدن کارکنان به نیاز های مراتب بالاتر و اقدامات دولتی و برنامه های رهبران و روسای جمهور کشورها بوقوع پیوسته است .

توجه به حقوق زنان ، بهداشت کار ، ایمنی در کار ، مشارکت در تصمیم گیری ، توجه به نیازهای بالاتر کارکنان از جمله موضوعاتی می باشد که جای خود را در مدیریت منابع انسانی با ز کرده است .

نقش و موقعیت مدیریت مدیریت منابع انسانی : با توجه به نکات پیش گفته ، مدیریت منابع انسانی از موقعیت مناسب و تثبیت شده ای در سازمان ها برخوردار می باشد .

 قوانین و مقررات و حتی خط مشی هایی بوجود آمده در این نقش سبب گردیده است این نقش را تخصصی و حرفه ای  نشان  دهد و تقریبا در تمامی سازمان ها دپارتمان ویژه ای بوجود آمده است . مدیریت منابع انسانی نقش میانجی را در سازمان ایفا می نماید و در تلاش برای هم جهت نمودن اهداف سازمان و کارکنان می باشد . گرچه گاهی اوقات با پارادکسی درونی مواجه میشود . از یک طرف کارکنان انتظار دارند این مدیریت در برابر خواسته های سازمان به نفع آنان ایستادگی نماید و از طرف دیگر سازمان انتظار دارد این مدیریت زمینه های نیل به اهداف با هزینه های کمتر را فراهم نماید . البته سازمان دولتی با منافع سازمان ، منافع کارکنان و منافع گروههای سیاسی مواجه می باشد که باید بین آنها آشتی و تعدیل ایجاد نماید .

ارزش های مغایر : مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی با چند ارزش مغایر مواجه می باشد که گاهی اوقات بر یکدیگر غلبه پیدا می کنند و در سازمان ایجاد تعارض می کنند . از موضوعات مورد طرح در این زمینه را می توان به حقوق فردی ، کارایی ، صرفه جویی در هزینه ها ، عدالت و برابری ، پاسخگویی را نام برد . یکی از نقش های مهم مدیریت کارکنان ، توجه به این مغایرت ها و تلاش در جهت نزدیک نمودن آنها با هم دیگر و جلوگیری از رسیدن به مرز تعارض شدید که ممکن است بر روی موفقیت سازمان اثرات شدید داشته باشد .

استخدام مادام العمر : یکی از دلایل اساسی گرایش خدمت در بخش های دولتی استخدام تمام عمر می باشد . افراد در شروع زندگی شغلی خود که غالبا در سنین جوانی شروع می شود ،‌با کمی تجربه و تخصص روبرو هستند و از جوانب کار در سازمان ها اطلاع کمی دارند . به همین جهت بخش خصوصی برای استفاده از این گونه افراد تمایل کمتری از خود نشلن می دهد و حتی اگر تمایلی داشته باشد در شرایط عادی و غیر بحرانی پیشنهاد دستمزد کمتر دارد . این شرایط باعث می شود فرد از آینده خود و بیکار شدن ترس داشته باشد و برای استخدام به سمت بخش دولتی گرایش پیدا می نماید . طبیعی است که این موضوع یکی از چالش های مدیریت منابع انسانی می باشد .

صرفه جویی و اشتغال :‌ یکی از مباحثی که برای مدیریت منابع انسانی در سطح کلان وجود دارد اشتغال نیروی آماده برای کار است . بحران های اقتصادی ، تغییر و تحولات اجتماعی ، تغییرات و پیشرفت ها ی تکنولوژیک و جهش اسای در سطح دانش و مهارت ها  تغییرات شگرفی در بازار کار ایجاد نموده است . این شرایط باعث شده است بعضی از افراد با تواناییهای عمومی بیکار و افراد با مهارت های ویژه استخدام شوند و حتی بعضی از مشاغل دستمزدهای نامتعارف دریافت نمایند . بکارگیری تکنولوژی بجای انسان در بسیاری از مشاغل باعث صرفه جویی اقتصادی گردیده است  اما در عین حال بیکاری فراوانی به دنبال داشته است . تعدیل نیروی انسانی بعنوان یک گزینه برای صرفه جویی دولت ها فراروی آنها می باشد .

نظام پرداخت : نحوه پرداخت در موسسات دولتی یکی از مباحث روز می باشد . دولت ها با این مسئله روبرو می باشند که در مقایسه با بخش خصوصی  پرداخت کمتری دارند و هرگاه کارکنان بخش دولتی خود را با بخش خصوصی مقایسه می کنند احساس بی عدالتی و اجحاف می نمایند . از طرفی اندازه گیری کارایی کارکنان در بخش دولتی و عملکرد آنها باعث شده است تا در پرداخت ها عدالت کاری در نظر گرفته نشود . نظام هماهنگ پرداخت ، طرح های ارزیابی عملکرد کارکنان دولت و ... ازجمله طرح های مرتبط این موضوع می باشند .

نگرش استرتژیک ،‌ عدم تمرکز و ارزشیابی از موضوعات این مبحث می باشند که در جلسه درس حضوری مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت .

 

تحول در نظام اداری  از طریق ایجاد دولت الکترونیک

گرد آورنده : اسماعیل اسدی  -  زمستان 83

 

فرآیند ایجاد تحول اداری در نظام اداری:

منظورازنظام ادرای، مجموعه دستگاههاوسازمانهایی که ازهزینه آن ازمحل بودجه عمومی دولت تامین میگردد و بازوی اجرای دولت در انجام تعهدات و وظایف آن نسبت به مردم به شمار می رود. فرایند تحول از سه مرحله به شمار می رود.کلی طرح ریزی ، برنامه تحول ،اجرا و کنترل تشکیل شده است که طرح ریزی برنمه تحول  شامل شناسایی نقاط ضعف و قوت نظام ، بستر سازی تغییر، حذف مقومتها در برابر آن طراحی شاخصهای عملکرد مرحله دوم یعنی اجراء شامل ابلاغ خمشی ها یعنی کنترل شامل ارزیابی عملکرد بر اساس شاخصها و کشف انحراف از برنامه ها می باشد.

در هرمرحله اطلاعاتی به دست می آید که نیاز است تا به صورت باز خورد به سیستم تحول نظام اداری عودت شود تا سیستم قادر به اصلاح عملکرد خود گردد. وجود سیستمهای اطلاعاتی و ارزیابی عملکرد، در بهبود فرایند تحول نقش غیر قابل انکاری دارد . اما امروزه با رشد فن آوری اطلاعات این امکان بالقوه بر نظام اداری فاهم گردیده است . اصلاح فرایند تحول قادر به ارائه خدمات ویژه منحصر به فردی می یابیم که فن آوری اطلاعات ماهیت و شکل نظام اداری را دستخوش تغییر و تحول ساخته است.

 

دولت الکترونیک:

گسترش فناوری اطلاعات و ظهور شرکتهای مجازی ، اندیشه دولت به ضرورت پاسخگویی هر چه بیشتردولت الکترونیک در تعریفی ساده عبارت است از چند صفحه گسترده اطلاعاتی که دید گاهها ، استرتژی ها ،خطی مشی های دولت را به اطلاع کاربران می رساند. وحتی می تواند جایگزین مراجعات حضوری به ادارات دولتی گردد . به عبارت دیگر الکترونیک ، دولتی است که در آن رابطه مردم با دولت در فرایند محیط الکترونیکی مردم با نهادها و ارگانهای تولید کننده خدمات بدون کاغذ تماس برقرار می کنند و خدمات مورد نظر خود را در کوتاه ترین زمان و یا کمترین هزینه دریافت می دارند ، در واقع دولت الکترونیک دولتی است که در آن ارتباط بین دستگاه ها و ادارات از طریق مکانیزاستون فرایندها به ساده ترین و سهل ترین شکل ممکن صورت می پذیرد.

دولت الکترونیکی: استفاده قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ، برای‌د وباره ‌دولت الکترونیک: اطلاعات دیجیتال و سرویسهای اقتصادی بهنگام است ، که به شهروندان ارائه می شود.

دولت الکترونیکی : ترکیبی از فن آوری اطلاعات وشبکه اطلاع رسانی تار عنکبوتی جهانی به منظور ارائه خدمات

 

ضرورت ایجاد دولت الکترونیک:

عوامل زیر باعث نیاز به تحقق دولت الکترونیک می شوند:

·        رشد فناوری های جدید

·        سرمایه گذاری بنگاههای جدید

·        رشد اینترنت و فراگیری عمومی

·        تغییر ر انتظارات شهروندان

·        جهانی شده و فشارهای ناشی

 

مزیت های دولت الکترونیکی:

1.   تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات

2.   افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی

3.   تسریع در انجام امور

4.   اثرات مثبت زیست محیطی

5.   کارآفرینی

6.    انقباض دولت

7.   افزایش امینت ملی

 

معایب دولت الکترونیک :

1.   هزینه سنگین آموزش و سرمایه گذاری

2.   وابستگی زیاد به کامپیوتر

3.   شکاف دیجیتالی

4.   خطر حمله های دیجیتالی

 

نتیجه گیری و  پیشنهاد:

بی تردیددولت الکترونیکی درراستای ایجادتحول درنظام اداری اندیشه ای است که زمان تحقق آن فرارسیده دربسیاری از کشورهاتوجه به مفهوم دولت الکترونیکی وپیاده سازی آن اهمیت ویژه ای پیداکرده است. مفهوم راتلاشی درجهت مدرنیزاسیون یااصلاح وبازمهندسی دولت میدانند ودراین میان دولت ها باید نقشی دستیابی و توسعه این فناوری ایفا نمایند. یکی از مهمترین عوامل در پیاده سازی دولت الکترونیکی تفکر و اعتفاد مدیریت عالی کشور است برنامه ریزی کشور قرار دهد و ایجاد چنین باوری نیاز به آن دارد که گروهی پیشرو این مساله را بپرورانند دولت الکترونیکی پروژه ای عظیم و با ابعاد وسیع ، متنوع و پیچید ه ای است که نیاز به تامین مالی والزامات اجرایی و فعالیت های مختلف دارد ، وجود بستر قانونی برای قانونمند ونظام مند کردن دولت الکترونیکی به منزله طرح ملی، همچنین دولت الکترونیکی در کشور نیازمند مدیریت و برنامه ریزی راهبردی متجلی در تشکیلات متولی دولت الکترونیکی با ساختار کارآمد برای اجرایی این طرح ملای از حیث نظری و عملی است. لذا لازم است با شناخت مشکلات و موانع درساختار بدنه دولت ، عملکرد قوی و پیگیر و رویکرد اساسی به مدیریت تغییر نسبت به ایجاد ساختاری متناسب با دولت الکترونیک در کشور در نظر داشت که در پروژه دولت الکترونیکی آنچه دراولویت واهمیت بالاترقراردارد شهروندمداری است که مشتریان وکاربران آنراشهروندان واقشارمختلف جامعه تشکیل می دهند که تا قبل از استقرار چنین سیستمی به صورت سنتی از خدمات دولت بهره مند می شدند.


برچسب ها: دولت الكترونیك،

تاریخ : 5 خرداد 92 | 21:40 | نویسنده : شمسی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.