تبلیغات
مـــــدیـــــــــریت دولتـــــــــــــی - تحول اداری

تحول اداری

نویسنده : مریم استادزاده

چكیده

اندیشه ایجاد تحول در نظام اداری به بیش از نیم قرن گذشته برمی گردد. نظام اداری ایران از سالهای 1320 از حالت سنی گذشته خارج و به تدریج در قالبهای نوین از گستردگی قابل توجهی برخوردار گردیده، این روند با پیش بینی، تشكیل سازمان امو اداری و استخدامی كشور، در قانون استخدام كشوری مصوب 1345 نهادینه شد و موضوع تحول، اصلاح و تكوین نظام اداری به شكل رسمی به عنوان بخش عمده وظایف این سازمان درآمد. در این مقاله سعی بر این شده كه به طور اجمال، اهداف، ضرورتها، برنامه های تحول اداری مورد بررسی قرار گیرد.

كلیدواژه : تحول اداری ؛ برنامه ها مختلف تحول اداری

1- مقدمه

اندیشه ایجاد تحول در نظام اداری به بیش از نیم قرن گذشته برمی گردد. نظام اداری ایران از سالهای 1320 از حالت سنی گذشته خارج و به تدریج در قالبهای نوین از گستردگی قابل توجهی برخوردار گردیده، این روند با پیش بینی، تشكیل سازمان امو اداری و استخدامی كشور، در قانون استخدام كشوری مصوب 1345 نهادینه شد و موضوع تحول، اصلاح و تكوین نظام اداری به شكل رسمی به عنوان بخش عمده وظایف این سازمان درآمد. در این مقاله سعی بر این شده كه به طور اجمال، اهداف، ضرورتها، برنامه های تحول اداری مورد بررسی قرار گیرد.

2- مفهوم تحول اداری

هدف از تحول اداری عبارت است از تقویت توانمندی های نظام اداری در جهت ایفای كارآمد وظائف و نقش فعلی دولت و یا به تعبیری دیگر هدف از تحول اداری، انطباق نقش ها، توانمندی ها و قابلبتهای نظام اداری است كه امری حیاتی و برای توسعه ضروری می باشد. موضوع نوین سازی و ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفت های تكنولوژی در راستای تحقق خواسته های جامعه می باشد.
تحول اداری فرایندهای متعددی همچون مشاركت عمومی كاركنان، اصلاح ساختارهای اداری، تناسب وظایف و اختیارات، توانمندسازی كاركنان و مدیران، پاسخگویی دولتمردان در مقابل شهروندان، نظارت بر نظام اداری و توسعه شیو ه های اطلاعاتی و ... را دنبال می كند.

3- ساختار اداری و تحول اداری

ساختار اداری به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر ساختارها و نیز تأثیرگذاری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده به طوری كه تحول در آن اساس تحولات دیگر می گردد. لذا تشكیل ارگانی كه مسؤولیت این تحولات را به عهده گرفته و آن را به سرمنزل مقصود برساند، بسیار ضروری می نمود. شورای عالی اداری بر اساس مصوبه شماره 2056/12/1 مورخ 19/2/1377 ساختار، اعضاء و وظایف و اختیارات ستاد برنامه ریزی تحول اداری كشور را تعیین و ابلاغ نمود. انجام برنامه های فرهنگ سازی و ایجاد زمینه های ذهنی برای تحقق تحول اداری نظیر برگزاری سمینارهای تخصصی آموزش، میزگردهای تخصصی و تولید برنامه های سمعی و بصری و غیره. هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1381 پس از استماع گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در مورد برنامه تحول اداری با 7 برنامه اصلی ایجاد تحول در نظارم اداری موافقت نمود.

4- برنامه های مختلف تحول اداری

4-1- برنامه منطقی نمودن اندازه دولت

به منظور نیل به این هدف، یكی از وظایف شورای عالی اداری اصلاح تشكیلات كلان دولت و حذف یا ادغام برخی وزارتخانه هاست به عقیده طراحان لایحه تشكیلات كلان دولت، هدف اصلی این لایحه كوچك كردن اندازه دولت جهت كارآمدتر كردن و كاهش تصدی دولتی و واگذاری بخشی از این تصدیها به بخش غیردولتی است. ساختار فعلی دولت، از نظر تشكیلاتی با چند اشكال عمده مواجه است كه حجم نامتناسب و تداخل وظایف از جمله مهمترین آنهاست، بر اساس آمار و ارقام موجود در حال حاضر بزرگی دولت 2/5 برابر حداكثر معمول است.

4-2- برنامه تحول در ساختارهای تشكیلاتی دولت

اصلاح ساختار تشكیلاتی دولت و تجمیع سازمانهای استانی از جمله وظایفی است كه از سوی سازمان مدیریت به كلیه دستگاههای اجرایی محول شده است به این ترتیب سازمانهای استانی تحت پوشش وزارتخانه ها و دستگاههای در یك سازمان واحد، در هر استان ادغام خواهد شد. بر این اساس دولت دستگاهها را موظف كرده برای كاهش و بازنگری ساختار تشكیلاتی خود اقدام كنند و اگر در مهلت مقرر انجام ندهند، سازمان موظف است رأساً این كار را انجام دهد.

4-3- برنامه تحول در نظامهای مدیریتی

جامعه ای رشد نمی كند، مگر در سایه حسن مدیریت، البته مدیریتی آزاداندیش، مدیریت آزاداندیش امكان پیاده سازی مدیریت دانایی را فراهم می سازد . از نظر این نوع مدیریت یك تغییر كوچك در ورودی یك نظام می تواند به تغییر بسیار شگرفی در خروجی نظام منجر شود.

4-4- تحول در نظامهای استخدامی

در اصلاح نظام استخدامی سعی بر این است كه مدیریت نوین جایگزین مدیریت سنتی شود. كاهش استخدامهای رسمی، برگزاری آزمونهای ادواری، كاهش جذب نیروهای دیپلم و افزایش 12 درصدی جذی نیروهای لیسانس و بالاتر، بحث دولت الكترونیك از مقوله هایی است كه در این طرح عنوان می شود.

4-5- برنامه های آموزش و بهسازی نیروهای انسانی

آموزشهای ضمن خدمت كوتاه مدت به دلایل زیادی مورد نیاز سازمانها بوده و ضرورت آن روز به روز بیشتر احساس می شود. ضرورتهایی چون: 1 رفع نقایص عملكردهای جاری و قبلی و پیش بینی های آینده نگر در این زمینه 2 لزوم بهبود كیفیت فعالیتها 3 افزایش وظایف سازمانها و لزوم انتقال آموزشها با این وظایف جدید 4 ورود فناوریهای جدید سخت افزاری و نرم افزاری در عرصه های اقتصادی و اجتماعی

4-6- برنامه اصلاح فرایندها و روشهای انجام كار و توسعه فناوری اداری

با استفاده از فناوریهای جدید می توان روشهای كارآمدتر و به صرفه تر و در عین حال دقیق تری را تدوین كرد. این روشها خود به خود به انجام وظایف سازمانی در مجرای صحیح و بدون اتلاف انرژی و منابع سازمانی و در نتیجه حصول سریعتر به نتیجه منجر می گردد كه در نهایت ارباب رجوع نیز در زمان كوتاهتر و با كیفیت بهتری به هدف خود دست می یابد.

4-7- برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداری

حصول نتیجه هفتم ماحصل برنامه دیگر است، ویژگیهای نظام خدماتی مطلوب را می توان اطلاع رسانی سریع و دقیق و در دسترس و تسریع عملیات مورد نظر مراجعان، سهولت در انجام كارها و گردش امور، پایبندی به ضوابط و قوانین عدم تبعیض، زیبایی و نظم عمل مراجعه را می توان نام برد كه موجب رضایتمندی خدمت گیرندگان می شود.

مراجع


مصوبات 7 برنامه تحول در نظام اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

برنامه راهبردی تحول نظام اداری «مرحله دوم» انتشارات سازمان امور اداری و استخدامی 1379

بررسی نحوه ارتقاء اثربخشی ساز و كار و تحول اداری گزارش 1378
طبقه بندی: مهارت های مدیریتی،

تاریخ : 14 مهر 91 | 16:14 | نویسنده : شمسی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.