تبلیغات
مـــــدیـــــــــریت دولتـــــــــــــی - رفتارسازمانی پیشرفته (فصل 4)

                                                            فصل 4: انگیزش

 

نخستین نظریه های انگیزش :

n نظریه سلسله مراتب نیازها

n  تئوری X و تئوری Y

n  تئوری بهداشت انگیزش

 

نظریه سلسله مراتب نیاز ها :

n  نظریه سلسله مراتب نیاز ها که توسط آبراهام مزلو ارائه شد از مشهورترین نظریه های انگیزش است .

n  مزلو اساس فرض خود را بر این گذاشت که  در درون هر انسان پنج دسته نیاز (به صورت طبقه بندی شده ) وجود دارد.

n اگر نیازی به صورت اساسی و به مقدار لازم ارضا شود دیگر ایجاد انگیزه نمی کند و باعث تحریک فرد نمی گردد

n  برای انگیزش فرد باید محل شخص در سلسله مراتب نیازها مشخص گردد و آنگاه درجهت ارضای همان نیازها یا آنها که در سطح بالاتر قرار دارند اقدام شود.

  

تئوری X و تئوری Y

n داگلاس مک گرگور دو دیدگاه متمایز از انسان ارائه کرد : یک دیدگاه اصولا منفی که آن را تئوری X خواند و یک دیدگاه مثبت که آن را تئوری Y نامید

n  تئوری X بر این فرض قرار می گیرند که نیاز های رده پایین بر فرد حاکم هستند و تئوری Y بر این اساس قرار می گیرد که نیازهای رده بالاتر بر فرد حاکم هستند

 

تئوری X بر اساس مفروضات زیر قرار دارد :

1.  کارکنان به صورت فطری و طبیعی کار را دوست ندارند و در صورت امکان سعی می کنند از انجام آن اجتناب نمایند .

2. از آنجا که کارکنان کار را دوست ندارند ، باید آنان را مجبور کرد و کنترل نمود و یا تهدید کرد تا بتوان به هدفهای مورد نظر دست یافت .

3.  کارکنان از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند ، لذا باید به صورت رسمی آنها را هدایت و رهبری کرد .

4.  بیشتر کارکنان امنیت را بالاتر از عوامل دیگر مربوط به کار ، قرار می دهند و هیچ نوع جاه طلبی و بلند پروازی ندارند .

 

تئوری Y بر اساس مفروضات زیر قرار دارد :

1.  کارکنان کار را امری طبیعی و همانند تفریح یا بازی می پندارند

2.  کسی که خود را به هدف یا هدف هایی متعهد نموده است دارای نوعی خود رهبری و خود کنترلی می باشد .

3.  بیشتر افراد می توانند مسئولیت بپذیرند و حتی در پی پذیرفتن مسئولیتها بر آیند .

4.   خلاقیت، یعنی توانایی برای گرفتن تصمیمات خوب وبیشتر افراد جامعه دارای این ویژگی هستند ؛ این امر تنها از ویژگی های مدیران نیست .

 

تئوری بهداشت - انگیزش

n  تئوری بهداشت انگیزش به وسیله یک روانشناس به نام فردریک هرزبرگ ارائه شد .

n  از نظر هرزبرگ رضایت عکس نارضایتی نیست

n   هرزبرگ عواملی را که در نارضایتی موثر هستند را عوامل بهداشتی نامید وعواملی که موجب رضایت می شوند را عوامل انگیزشی نامید.

 

تئوری های نوین انگیزش

n تئوری مبتنی بر نیازهای سه گانه

n نظریه تعیین هدف

n تئوری تقویت رفتار

n نظریه برابری

n  نظریه انتظار

 

تئوری مبتنی بر نیاز های سه گانه

دیوید مک کللند و تعدادی دیگر از پژوهشگران سه عامل انگیزشی ذی ربط یا نیاز را پیشنهاد نمودند که عبارتند از :

1.  نیاز به کسب موفقیت

2. نیاز به کسب قدرت و اعمال آن

3.  نیاز به ایجاد دوستی

 

نظریه تعیین هدف

n  تئوری مزبور تیانگر این است که قصد یا اراده فرد یا سازمان را می توان به عنوان منبع اصلی انگیزش به حساب آورد .

n  پذیرفتن هدف های مشکل توسط کارکنان در مقایسه با هدفهای آسان باعث ارائه عملکرد عالی تری خواهدشد . درواقع هدف های چالشگر و هماورد طلب باعث انگیزش می شوند .

n  اهداف ترجیحا مشارکتی انتخاب می شوند.

 

تئوری تقویت رفتار

n  تئوری تقویت رفتار نقطه مقابل نظریه تعیین هدف است

n  در تئوری تقویت رفتار به جای توجه به عوامل درونی به عوامل محیطی توجه می شود

n   در تئوری تقویت رفتار بحث قانون علت و معلولی وجود دارد

 

نظریه برابری

n  کارکنان و اعضای سازمان مدام خود را با دیگران مقایسه می کنند

n  سه مرجع برای برای مقایسه همواره مورد توجه است : دیگران ، سیستم و خود

n  هنگامی که افراد بین داده و ستاده در مقایسه با دیگران نوعی ظلم و نابرابری مشاهده کنند دچار نوعی تنش می شوند و این تنش باعث ایجاد انگیزش می شود و فرد در پی چیزی بر می آید كه عدالت و انصاف است.

 

نظریه انتظار

n   نظریه انتظار از ویکتور روم یکی از پذیرفته شده ترین توجیهاتی است که در باره انگیزش می شود .

n   این نظریه شامل سه متغیر می گردد : 1- اهمیت 2- رابطه بین عملکرد و پاداش 3- رابطه بین تلاش و عملکرد

n   استدلال نظریه انتظار : گرایش به نوعی عمل در جهتی مشخص در گرو انتظاراتی است که پیامد آن مشخص می باشد و نتیجه مزبور مورد علاقه عامل یا فاعل می باشد

 

تئوری های انگیزش در محدوده فرهنگی قرار دارند

 

n   بیشتر تئوری های انگیزش به وسیله آمریکایی ها ، درباره آمریکایی ها و در ایالات متحده آمریکا ارائه شده است

 

.: Weblog Themes By VatanSkin :.